กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (บรรยายให้ความรู้วินัยจราจรขับขี่ปลอดภัย)

 

 สภ.ทุ่งสง
ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา (บรรยายให้ความรู้วินัยจราจรขับขี่ปลอดภัย)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. สถานที่ : ห้องประชุมโรงเรียนรัตนศึกษา ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ควบคุมการปฏิบัติ: ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.ธีระวุฒิ เทพเลื่อน ตำแหน่ง ผกก.สภ.ทุ่งสง จิตอาสา 904 รหัส 4-ก055 พ.ต.ท.พิษณุกร จาดเมือง รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งสง พ.ต.ต.ธวัช ปราบปราม สวป.สภ.ทุ่งสง ร.ต.อ.ไพรัตน์ บุญศรี รอง สว.จร.สภ.ทุ่งสง
มอบหมายให้ ผู้ปฏิบัติ :  ด.ต.โรมฤทธิ์ ชนะกาญจน์ ผบ.หมู่ (ป.)สภ .ทุ่งสง
วิทยากรจิตอาสา 904 รหัส4-ก068 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1000 คน การปฏิบัติ : วันนี้(6 พ.ค.67)เวลา 13.00 น ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.ธีระวุฒิ เทพเลื่อน ผกก.สภ.ทุ่งสงจิตอาสา904 รหัส 4-ก055 ได้มอบหมายให้ ด.ต.โรมฤทธิ์ ชนะกาญจน์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ทุ่งสงปฏิบัติหน้าที่งานจราจรครูตำรวจแดร์และวิทยากรจิตอาสา904รหัส4-ก068 ให้ความรู้มารยาทและวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัย พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาล1-3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับขี่รถจัรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนเพื่อเป็นการป้องกันอีกทั้งลดการสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตามโครงการแจกก่อนจับด้วยรักและห่วงใยของสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง
-การสร้างจิตสำนึกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
-การถูกละเมิดทางเพศทางออนไลน์
-การถูกหลอกทางออนไลน์ และ 18 กลโกงที่ต้องรู้และป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดกับนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและฝากผู้เข้าร่วมอบรมช่วยแนะนำไปบอกญาติพี่น้องที่บ้านด้วย
– และการใช้เส้นทางในการมาส่ง-รับ นักเรียนในช่วงเปิดเทอมใหม่ที่จะถึง ซึ่งในพื้นที่เขตเทศบาลทุ่งสงมีการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซึ่งยังไม่แล้วเสร็จให้เพิ่มความระมัดระวัง
** ผลการปฏิบัติ : มีการถามตอบ สำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมและมอบหมวกนิรภัยเพื่อเป็นรางวัล กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความสุขให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี