ชุมชนยั่งยืน ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง นศ. สภ.ทุ่งสง

สภ.ทุ่งสง
ภ.จว.นศ.
ตามโครงการชุมชน บำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
วันนี้ (30 เม.ย 67 ) เวลา 14.00 น.
พ.ต.อ.ธีระวุฒิ เทพเลื่อน ผกก.สภ.ทุ่งสง,พ.ต.ท.พิษณุกร จาดเมือง รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งสง พ.ต.ต.จิรายุ ชูดวง สวป.ชส.)สภ.ทุ่งสง พร้อมด้วยชุดปฎิบัติการชุมชนบำบัด ชุด ชป.สภ.ทุ่งสง พร้อมภาคีเครือข่ายประกอบด้วย
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แก้วเกื้อ นายก อบต.ควนกรด
นายอุทิศ คำมี ผอ.รพ.สต.บ้านไทรห้อง
นางอรวรรณ อักษรนำ ผอ.รพ.สต.บ้านโคกบก
นายสุวัฒน์ จันทร์เทศ สารวัตรกำนัน ต.ควนกรด
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.กรรมการคุ้ม ผู้เข้ารับการบำบัดและชาวบ้าน ใน ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง และนายวิเชียร สว่างอารมณ์ กต.ตร.ภ.จว.นศ.นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเทคนิคทุ่งสง
ร่วมพิธีส่งต่อความยั่งยืน และมอบใบประกาศวิชาชีพฯ แก่ผู้กล้าควนกรด ในการดำเนินโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตำบลควนกรด